Stiftelsen

Byfjordens framtid

Tillsammans för en fjord i balans

Stiftelsen Byfjordens framtid verkar för en fjord i balans, med friskt syrerikt vatten. Vi arbetar för en fjord full med fisk. Byfjordens framtid stödjer Projekt Fjordtorsk och arbetar tillsammans med Uddevallas Rotaryklubbar och andra krafter för att nå detta mål.

Vi tackar för visad uppskattning!

Projekt Fjordtorsk/Stiftelsen Byfjordens Framtid har fått Uddevalla kommuns Naturpris 2022!

Så här löd nomineringen:


Projekt Fjordtorsk/Stiftelsen Byfjordens framtid

(initiativtagare är Lars-Olof Axelsson) nomineras för åtgärder med att återskapa en frisk Byfjord full av fisk. Projektet startades i samarbete med Uddevallas Rotaryklubbar. Projektet har bland annat satt ut konstgjorda rev i Byfjorden för att skapa boplatser för torsk och hummer, och arbetar för att få en ökad halt syre i Byfjorden samt att minska antalet predatorer genom avskjutning av skarv och säl.

Om Byfjorden

Det var bättre förr – åtminstone när det gäller tillgång på fisk och skaldjur i Byfjorden. Fiskerinäring och sjöfart har en lång och rik historia i Sveriges kustområden och utvecklingen av kustkommunerna hänger nära samman med havet och fjordarna. Numera är Uddevalla en modern hamn- och sjöfartsstad och Byfjorden en länk ut i Bohusläns system av fjordar. Torsken har minskat betänkligt under de senaste decennierna men bland annat med hjälp av Projekt Fjordtorsk verkar läget ha ljusnat. Visste du förresten att det finns stora humrar i Byfjorden? Och med en fjord i balans så blir det fler...

Läs mer

Om Stiftelsen

Stiftelsen Byfjordens framtid bildades i september 2021 och är att betrakta som en  ombildning av Projekt Fjordtorsk. Syftet är att arbeta för en fjord i balans. Insamlade medel förvaltas av denna stiftelse. Stiftelsen har ambitionen att bli en aktör att räkna med när det gäller det av riksdagen beslutade miljömålet "En fjord i balans" samt för Byfjorden och Uddevalla kommun. Ordförande för stiftelsen är förre landshövdingen Lars Bäckström.Läs mer

aktuellt

Här hittar du den senaste

informationen om arbetet

inom Stiftelsen Byfjordens Framtid.

16 maj 2023:

Vi arbetar just nu intensivt med att få med vårt syresättningsprojekt av havsbotten i Byfjorden. Vi finns fortfarande med i Uddevalla kommuns budgetmangling och hoppas på att kanske få medel redan 2023. I så fall kommer vi att starta produktion av en flotte med två pumpar för pumpning av ytvatten till botten av fjorden på samma sätt som gjordes 2011-2014 

Läs hela brevet här